Basisschool:

–Heeft uw kind problemen met leren lezen of spelling?
-Of is juist begrijpend lezen en woordenschat een probleem?
-Vallen de rekenresultaten tegen en zijn “verhaaltjessommen” een probleem?
De studiemethode die wij gebruiken is speciaal gemaakt om hiaten in kennis en vaardigheden op te vullen.

Lees verder

Voortgezet onderwijs:

-Is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs moeilijk?
-Is uw kind afgehaakt na het halen van enkele onvoldoendes?
-Slecht rapport of komt er teveel op hem/haar af?

Studievaardigheden die toepasbaar zijn op alle vakken zijn belangrijk

Lees verder

Opvoeden van kinderen

-Heeft u moeite uw kind te sturen?
-Zijn er conflicten in huis die de sfeer bederven?

Er zijn een paar wetmatigheden die niet alleen voor volwassenen gelden, maar blijkbaar ook voor kinderen!
In persoonlijke consulten leert u naast de wetmatigheden ook deze toe te passen.

Lees verder

Cito eindtoets

De Cito eindtoets in groep 8 van de basisschool is een instrument geworden dat de toekomst van uw kind bepaalt. Toch heeft het weinig zin om eindeloos Citotoetsen te oefenen, als de leerling bepaalde hiaten heeft in zijn kennis. Bijvoorbeeld, als het kind de tafels van vermenigvuldiging niet goed onder de knie heeft, maakt het onnodige fouten in de Cito-eindtoets.

Alle kinderen krijgen een instaptoets, waaraan we kunnen aflezen waar de hiaten zitten. Vervolgens krijgt het kind een individueel programma, om deze hiaten op te vullen, voordat hij of zij verder gaat met de stof van de groep waarin het zit.

Op die manier krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen en zullen de prestaties bij de Cito-eindtoets verbeteren.

Wat vinden ouders /docenten en kinderen van onze aanpak?

Hallo Aukje,

Na de bijlessen die ik na de Cito eindtoets nam, gaat het nu heel goed op school! Als ik deze lessen niet had gehad, had ik alles pas nu geleerd, en dan zou het heel anders zijn afgelopen met mijn cijfers.

Ik had namelijk nooit echt de lessen van werkwoordspelling goed kunnen begrijpen op de basisschool. Jouw lessen hebben me zelfs zo geholpen dat ik een 8 sta voor Nederlands! Op de basisschool had ik toen * een C , dus zo zie je dat dat echt is veranderd.

* Cito scores zijn A_B_C_D_E , waarbij A de hoogste score is.

Het helpt niet alleen voor Nederlands maar ook voor andere vakken of zoals in het algemeen voor bijvoorbeeld werkstukken.
Het helpt bijvoorbeeld bij talen zoals Frans en Latijn, die vakken gaan ook heel goed. Ook al gaat het daar niet over of het nou met een d of t moet. Want ik heb ook geleerd over bijvoorbeeld het zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk, zo fijn dat ik dat nu weet! Anders had ik dat allemaal moeten leren nu in de 1e en dat zou dan moeilijk zijn geweest.

Dus het heeft eigenlijk een beetje voor bijna alle vakken geholpen. Ik ben je echt heel erg dankbaar dat je me zoveel spelling hebt aangeleerd in een korte tijd! Groetjes Roos

Succesverhaal cursus “Omgaan met kinderen”.

Ik heb de cursus als buitengewoon waardevol ervaren.

Ofschoon ik nauwelijks bekend ben met het werk van L. Ron Hubbard en des
te meer met de reputatie die hem ten deel is gevallen in de media, was ik
enigszins sceptisch.
Echter het moet worden vermeld dat het lesmateriaal eenvoudig, eenduidig
en goed toepasbaar is. Het is voorts toe te passen op een eigen manier
zodat het voor de betrokkenen zelf ook geloofwaardig is. Het is dus niet
het leren van een trucje. Het is voor mij een totaal andere manier
geworden om met kinderen om te gaan. Het kost mij en de kinderen minder
energie en er is beslist meer harmonie.
Tevens wil ik Aukje bedanken voor haar begeleiding. Het is makkelijk om
met een relatief onbekende en een persoon met een zekere afstand je
problemen te bespreken. Haar theoretische kennis en praktische tips, zijn
mogelijk het meest waardevol geweest.

C. M.

Docent VMBO

De boeken Hoe Leer ik Leren geschreven door Ron Hubbard zijn een succes onder leerlingen. Ik gebruik ze in het studiebegeleidings uur.

We lezen en denken en werken ermee en erdoor. Dankzij de kennismaking met de studiemethode ben ik weer aan het herstellen.

Mijn teamleidster is ook positief over dat boek en het feit dat ik het gebruik om leerlingen te helpen.

De leerlingen denken echt na over vragen en zijn bezig om te willen weten en we praten soms over één zin wel een kwartier.

Ze begrijpen nu het verschil tussen leren en studeren en ook hoe ze zichzelf kunnen motiveren.